Gân bò 09

150.000 

  • TƯƠI NGON, ĐẢM BẢO
  • GIAO ĐỦ, ĐÚNG HÀNG
  •  ĐỐI TRẢ, HOÀN TIỀN
  • THÂN THIỆN, TẬN TÌNH