Qủa đùi heo

65.000 

TƯƠI NGON, ĐẢM BẢO
GIAO ĐỦ, ĐÚNG HÀNG
ĐỐI TRẢ, HOÀN TIỀN
THÂN THIỆN, TẬN TÌNH