You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hotline: 0779496789

Thuận Tường Food tại Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh Viên VIệt Nam Thành Phố Cần Thơ Lần IV, Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Thuận Tường Food: 2023-11-01 09:08:43
Thuận Tường Food tại Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh Viên VIệt Nam Thành Phố Cần Thơ Lần IV, Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
 
Sáng 29/10, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 112.532 sinh viên thành phố Cần Thơ và sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong địa bàn. Trong đó, Thuận Tường Food vinh hạnh là doanh nghiệp đồng hành cùng đại hội trong những ngày này.

Thuận Tường Food tại Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh Viên VIệt Nam Thành Phố Cần Thơ Lần IV, Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
 
Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên, nêu lên những mô hình, phong trào nổi bật và đúc rút những kinh nghiệm, hạn chế của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng xây dựng những dự báo khái quát tình hình sinh viên, xác lập mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thuận Tường Food tại Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh Viên VIệt Nam Thành Phố Cần Thơ Lần IV, Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Sau đây là một số hình hành trong đại hội:

Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên, nêu lên những mô hình, phong trào nổi bật và đúc rút những kinh nghiệm, hạn chế của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng xây dựng những dự báo khái quát tình hình sinh viên, xác lập mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên, nêu lên những mô hình, phong trào nổi bật và đúc rút những kinh nghiệm, hạn chế của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng xây dựng những dự báo khái quát tình hình sinh viên, xác lập mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.