You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hotline: 0779496789

Thuận Tường Food tham gia chương trình Kết Nối Doanh Nghiệp

Thuận Tường Food: 2023-11-01 09:21:10
Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến - Diễn giả Hoàng Nam Tiến (Phó CT Hội đồng Trường Đại Học FPT, nguyên chủ tịch FPT Telecom).

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.

Chương trình diễn ra vào ngày 28/10/2023, tại TTC Hotel Cần Thơ, số 02 Hai Bà Trưng, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Một số hình ảnh của Thuận Tường Food tại sự kiện này:

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.

Kết Nối Doanh Nghiệp & Talkshow Lãnh Đạo Linh Hoạt Ứng Biến Trong Môi Trường Vạn Biến cùng diễn giả Hoàng Nam Tiến.